Заштита крајње тачке / Откривање и одговор крајње тачке (EDR)