side

Услови и одредбе

Материјале на овом веб сајту (у даљем тексту „Сајт“) пружа Информативно чвориште Cyber Security Corporate („Информативно чвориште Cyber Security Corporate“) као услугу својим корисницима, који их могу користити искључиво у информативне сврхе и само у складу са одредбама датим у наставку. Преузимајући било који материјал са овог веб сајта или користећи овај веб сајт на било који други начин, ви као корисник („Ви“) пристајете на ове услове и одредбе („Споразум“). Ако се са њима не слажете, немојте користити Сајт нити преузимати материјале са њега. Прихватате да овај Споразум (и, ако сте корисник који је регистрован на овом Сајту („Регистровани корисник“), све одредбе обухваћене поступком регистрације) представља потпуну и ексклузивну споразумну изјаву између Информативног чворишта Cyber Security Corporate и вас , који замењује све предлоге претходне споразуме, усмене или писане, и сваку другу комуникацију између вас и Информативног чворишта Cyber Security Corporate која се односи на предмет овог споразума.

ИНФОРМАТИВНО ЧВОРИШТЕ Cyber Security Corporate МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ РЕВИДИРАТИ ОВАЈ СПОРАЗУМ ПУТЕМ АЖУРИРАЊА ОВЕ ОБЈАВЕ. СТОГА БИ ТРЕБАЛО ДА ПОВРЕМЕНО ПОСЕТИТЕ ОВУ СТРАНИЦУ И УПОЗНАТЕ СЕ С ТРЕНУТНО ВАЖЕЋИМ УСЛОВИМА, ЈЕР СУ ОНИ ЗА ВАС ОБАВЕЗУЈУЋИ. ПОЈЕДИНЕ ОДРЕДБЕ ОВИХ УСЛОВА МОГУ БИТИ ЗАМЕЊЕНЕ ИЗРИЧИТО НАЗНАЧЕНИМ ПРАВНИМ ОБАВЕШТЕЊИМА ИЛИ ТЕРМИНИМА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ОДРЕЂЕНИМ СТРАНИЦАМА НА ОВОМ САЈТУ.

ОПШТЕ:

Овај Сајт игра улогу форума који вам омогућава да лоцирате и идентификујете одређене добављаче софтвера и услуга („Добављачи“). Информативно чвориште Cyber Security Corporate нема контролу над временом нити начином на који вам се производи или услуге добављача („Производи“) испоручују и не гарантује обављање било које трансакције. Информативно чвориште Cyber Security Corporate може било коме, у било које време и по сопственом нахођењу одбити да пружа услуге на Сајту.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТНОМ ЗНАКУ:

Cyber Security Corporate® је заштитни знак компаније Headley Media Technology Division Ltd за њене услуге процене намењене стручњацима и професионалцима, то јест, пружање онлајн услуга путем којих потенцијални купци могу да сазнају нешто о производима и услугама. Сви остали називи брендова, производа, услуга и процеса који се појављују на овом Сајту заштитни су знакови њихових дотичних власника. Заштитни знакови Информативног чворишта Cyber Security Corporate могу се јавно користити само на основу писане дозволе од стране Информативног чворишта . Поштена употреба заштитних знакова Информативног чворишта Cyber Security Corporate у оглашавању и промоцији производа Информативног чворишта Cyber Security Corporate захтева одговарајућу потврду. Упућивање на производ, услугу или процес или њихово коришћење не подразумева аутоматски препоруку, одобрење, припадност или спонзорство тог производа, услуге или процеса од стране Информативног чворишта Cyber Security Corporate.

ЛИЦЕНЦА ЗА ЈЕДНУ КОПИЈУ:

Осим ако на овом Сајту није другачије назначено, информације или софтвер („Материјали“) које пронађете на овом Сајту можете преузимати у ограниченом броју копија само за личну, нетржишну интерну употребу, осим уколико сте од Информативног чворишта Cyber Security Corporate изричито добили лиценцу која каже другачије или вам је то дозвољено по основу било којих услова лиценце који прате или се испоручују заједно са појединачним Материјалима. Ово је лиценца, а не доказ о преносу власништва, и подлеже следећим ограничењима која вам не дозвољавају: (а) коришћење било којег аутоматизованог процеса или софтверског робота ради прегледа, преузимања, штампања или на други начин коришћења садржаја са било ког сајта Информативног чворишта Cyber Security Corporate. (б) коришћење било ког Сајта или Садржаја у сврху тражења било ког производа, решења или услуге од компанија чији су спискови или садржај обухваћени садржајем Сајта, (ц) модификовање Материјала или њихово коришћење у било које комерцијалне сврхе, односно било какво јавно приказивање, извођење, продају или изнајмљивање, укључујући, између осталог, постављање Материјала на мрежни рачунар или њихово емитовање у било ком медију; (д) декомпилирање, инверзни инжењеринг или расклапање софтверских Материјала, осим и само у мери у којој је то дозвољено важећим законом; (е) уклањање из Материјала било којих обавештења о ауторским и другим власничким правима; (ф) преношење Материјала другом лицу. Пристајете да спречите свако неовлашћено копирање Материјала. Информативно чвориште Cyber Security Corporate задржава сва права која нису изричито додељена овим Споразумом.

ВЛАСНИШТВО НАД МАТЕРИЈАЛИМА:

Овај Сајт и Материјали смештени на њему заштићени су ауторским правима и глобалним законима о ауторским правима, заштитним знаковима, и другим прописима о интелектуалној својини и не смеју се копирати, репродуковати, мењати, објављивати, постављати, стављати, преносити или дистрибуирати на било који начин , без претходног писменог одобрења Информативног чворишта Cyber Security Corporate. Изузев на начин који је овде изричито наведен, Информативно чвориште Cyber Security Corporate и његови добављачи не естопелирају имплицитно, нити на било који други начин, никаква ваша изричита нити подразумевана права према било којим патентима, ауторским правима, заштићеним знаковима или пословним тајнама. Остала права Информативно чвориште Cyber Security Corporate вам може доделити у писаној форми или их уградити негде другде у Материјалима.

ЛОЗИНКЕ:

Ако сте регистровани корисник, Информативно чвориште Cyber Security Corporate издаће вам одређене лозинке и идентификационе бројеве корисника за приступ одређеним деловима Сајта. Ви пристајете да такве лозинке и идентификационе бројеве корисника који су вам издати не откривате трећим лицима.

ОБУСТАВЉАЊЕ ПРИСТУПА:

Уколико прекршите било који услов или одредбу овог Споразума, Информативно чвориште Cyber Security Corporate може по сопственом нахођењу (а) суспендовати ваш приступ одређеним деловима Сајта или (б) трајно вам обуставити приступ одређеним деловима Сајта. Да ли ће ваш прекршај за последицу имати суспензију или обустављање зависиће од неколико фактора, укључујући, између осталог, тежину прекршаја, потенцијалну штету по друге кориснике или по Информативно чвориште Cyber Security Corporate, као и то да ли је прекршај поновљен или изглађен. Уколико вам Информативно чвориште Cyber Security Corporate суспендује или обустави право приступа или коришћења Информативног чворишта Cyber Security Corporate, у том случају ће вас Информативно чвориште Cyber Security Corporate о томе обавестити у року од 24 часа. Одмах по обустављању уништићете преузете Материјале, а све лиценце ће тиме одмах престати да важе.

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ:

ОВАЈ САЈТ И СВИ МАТЕРИЈАЛИ НУДЕ ВАМ СЕ „У ВИЂЕНОМ СТАЊУ“ БЕЗ ИКАКВИХ ИЗРИЧИТИХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНИХ ГАРАНЦИЈА БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ. ИНФОРМАТИВНО ЧВОРИШТЕ Cyber Security Corporate И/ИЛИ ЊЕГОВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОБАВЉАЧИ ОВИМ ОДБАЦУЈУ ГАРАНЦИЈЕ УТРЖИВОСТИ, НЕКРШЕЊА ИЛИ ПОГОДНОСТИ ЗА БИЛО КОЈУ КОНКРЕТНУ СВРХУ. ИНФОРМАТИВНО ЧВОРИШТЕ Cyber Security Corporate НИ ЊЕГОВИ ДОБАВЉАЧИ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВУ ПОСЕБНУ, ИНДИРЕКТНУ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ ИЛИ УОПШТЕ БИЛО КАКВУ ШТЕТУ (УКЉУЧУЈУЋИ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ШТЕТУ УСЛЕД ГУБИТКА ДОБИТИ, ПРЕКИДА ПОСЛОВАЊА, ГУБИТКА ИНФОРМАЦИЈА) КОЈА ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ УПОТРЕБЕ ИЛИ НЕМОГУЋНОСТ УПОТРЕБЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ САЈТА, ЧАК И АКО ЈЕ ИНФОРМАТИВНО ЧВОРИШТЕ Cyber Security Corporate ОБАВЕШТЕНО О МОГУЋНОСТИ НАСТАНКА ТАКВЕ ШТЕТЕ. ИНФОРМАТИВНО ЧВОРИШТЕ Cyber Security Corporate, КАО НИ БИЛО КОЈИ ОД ЊЕГОВИХ СЛУЖБЕНИКА, ДИРЕКТОРА, ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АГЕНАТА, НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКАВ ГУБИТАК ИЛИ ПОВРЕДУ КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ОВОГ СПОРАЗУМА ИЛИ СЕ ОДНОСЕ НА ЊЕГА, БЕЗ ОБЗИРА НА ОБЛИК ПОТРАЖИВАЊА ИЛИ РАДЊЕ, У ИЗНОСУ КОЈИ ПРЕМАШУЈЕ ВЕЋУ ОД СЛЕДЕЋЕ ДВЕ СУМЕ: (А) УКУПНА НАКНАДА КОЈУ СТЕ ПЛАТИЛИ КОМПАНИЈИ (АКО ПОСТОЈИ) ИЛИ (Б) СМА ОД СТО АМЕРИЧКИХ ДОЛАРА (100,00 УСД).

Будући да неке јурисдикције забрањују изузеће или ограничење одговорности за последичне или случајне штете, наведено ограничење се можда неће односити на вас. Не ограничавајући оно што је претходно наведено, треба имати на уму да Материјали могу у себи садржати грешке, пропусте, нетачности или застареле информације. Информативно чвориште Cyber Security Corporate не даје никакве изјаве нити гаранције у погледу потпуности, тачности, адекватности, актуелности или поузданости било ког Материјала и неће бити одговорно за било који од претходно наведених недостатака. Информативно чвориште Cyber Security Corporate се не обавезује да ће ажурирати Материјале.

ИЗЈАВА:

Информативно чвориште Cyber Security Corporate не представља заинтересовану страну у односима између Добављача и вас. Као последица тога, Информативно чвориште Cyber Security Corporate нема контролу над квалитетом, безбедношћу или законитошћу Добављача или њихових услуга. Ви сами сте у потпуности одговорни за све активности спроведене преко вашег налога приликом приступања Сајту. Информативно чвориште Cyber Security Corporate не може контролисати, нити контролише да ли Добављачи извршавају своје услуге и друге обавезе. Надаље, не би било тржишно оправдано да Информативно чвориште Cyber Security Corporate проверава аутентичност Добављача, те стога Информативно чвориште Cyber Security Corporate не може да потврди, нити потврђује да сваки Добављач заиста јесте оно што тврди да јесте. Информативно чвориште Cyber Security Corporate вам најискреније саветује да осмислите безбедне пословне процедуре за коришћење Интернета. Информативно чвориште Cyber Security Corporate вам такође саветује да се преко Сајта директно обратите Добављачу како бисте лакше проценили са ким имате посла. Ви овим Информативно чвориште Cyber Security Corporate (и његове агенте и запослене) ослобађате од свих захтева, потраживања и одговорности за штете сваке врсте и природе (укључујући, између осталог, стварне, последичне, посебне, кажњиве и случајне штете), познате и непознате, сумњиве и несумњиве, обелодањене и неоткривене, које произилазе из или су на било који начин повезане са вашим односом са Добављачима или услугама које пружају Добављачи, или било којим радњама или пропустима Добављача. Ни у ком случају Информативно чвориште Cyber Security Corporate неће бити одговорно за било какве правне радње које су такви Добављачи покренули против вас.

ПОДНЕСЦИ КОРИСНИКА:

Сав материјал, информације и друге врсте комуникација које преносите или објављујете на овом Сајту неће се сматрати поверљивим нити власничким („Комуникације“). Информативно чвориште Cyber Security Corporate неће имати никакве обавезе у вези са Комуникацијама, под условом да се са свим идентификационим подацима поступа на начин наведен у наставку. Информативно чвориште Cyber Security Corporate и његови дизајнери могу слободно да копирају, откривају, дистрибуирају, припајају и на други начин користе Комуникације и све податке, слике, звукове, текст и друге ствари садржане у њима у било које комерцијалне и некомерцијалне сврхе, под условом да се са свим идентификационим подацима поступа на начин наведен у наставку. Забрањено је да на овај Сајт постављате, или да са њега преносите било какав незаконити, претећи, клеветнички, увредљив, непристојан, порнографски или други материјал који крши било који закон или било која права трећих лица.

КОРИШЋЕЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ПОДАТАКА:

Лични идентификациони подаци које Информативном чворишту Cyber Security Corporate пошаљете путем образаца на Сајту третираће се у складу са Смерницама за приватност Информативног чворишта Cyber Security Corporate, које су дате на овом Сајту. Слажете се да сте прочитали и разумели Смернице за приватност.

ЛИНКОВИ КА ДРУГИМ САЈТОВИМА:

Кликом на било који од линкова на овом Сајту можете напустити Сајт Информативног чворишта Cyber Security Corporate и посетити друге сајтове. Ови повезани сајтови нису под контролом Информативног чворишта Cyber Security Corporate, те стога Информативно чвориште Cyber Security Corporate није одговорно за садржаје на тим сајтовима, њихову тачност, нити за било који други аспект било којег од повезаних сајтова, као ни за било које линкове на тим повезаним сајтовима. Информативно чвориште Cyber Security Corporate задржава право да у било ком тренутку укине било који линк или програм за повезивање. Информативно чвориште Cyber Security Corporate не подржава компаније или производе с којима је тим линковима повезано, и задржава право да их као такве означи на свом Сајту. Ако одлучите да приступите било којем од независних сајтова повезаних са овим Сајтом, то чините у потпуности на сопствени ризик.

НАКНАДА:

Овим прихватате да Информативно чвориште Cyber Security Corporate о свом трошку обештетите, одбраните и сматрате га нешкодљивим у погледу било каквих губитака, штете, одговорности или трошкова који произилазе или се односе на било који захтев трећих лица, радњу или оптужбу против Информативног чворишта Cyber Security Corporate која се заснива на, или је повезана са (а) спором између вас и Добављача око услова уговора или у вези са куповином и продајом било које робе/услуге, (б) кршењем услова и одредби овог Споразума, или (ц) било којом радњом од стране вас или Добављача којом се крши било који закон, пропис или право трећег лица.

РАЗНО:

Информативно чвориште Cyber Security Corporate управља овим Сајтом из својих канцеларија у Сједињеним Америчким Државама. Информативно чвориште Cyber Security Corporate не тврди да су Материјали на Сајту прикладни или доступни за коришћење на другим локацијама, као ни да им се може приступати са територија на којима се њихов садржај сматра нелегалним или забрањеним. Они који одлуче да овом Сајту приступе са других локација, чине то на сопствену иницијативу и одговорни су за поштовање важећих локалних закона. Не можете користити нити извозити Материјале уколико би то представљало кршење извозних закона и прописа САД.

ОВАЈ СПОРАЗУМ ЋЕ СЕ ВОДИТИ И ТУМАЧИТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА ДРЖАВЕ ЊУЈОРК, БЕЗ ОБЗИРА НА ПРАВИЛА СПОРАЗУМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СЛУЧАЈЕВИ КОЛИЗИЈЕ ЗАКОНА. СПОРАЗУМНЕ СТРАНЕ СЕ СЛАЖУ ДА ЋЕ СЕ СВЕ РАДЊЕ И АРБИТРАЖЕ КОЈЕ СЕ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН ОДНОСЕ НА ОВАЈ СПОРАЗУМ ОБАВЉАТИ ИСКЉУЧИВО У НАДЛЕЖНОМ САВЕЗНОМ ИЛИ ДРЖАВНОМ СУДУ У ГРАДУ ЊУЈОРКУ, ДРЖАВА ЊУЈОРК, САД.

Ако се било која одредба овог Споразума из било ког разлога сматра непроведивом или неваљаном, тада ће се овај Споразум тумачити као да таква одредба није садржана у овом Споразуму. Ниједну радњу која произлази из овог Споразума не можете предузети уколико је прошло више од две године од датума настанка узрока за предузимање те радње. Овај Споразум, као ни било које право или обавезу који из њега проистичу, не можете доделити без претходног писаног пристанка Информативног чворишта Cyber Security Corporate, а сваки такав покушај додељивања биће оглашен ништавим. Сагласно наведеном, овај Споразум ће се примењивати у корист и биће обавезујући за признате наследнике, законске заступнике и уступнике споразумних страна. Без обзира на све супротно што је овде наведено, однос између вас и Информативног чворишта Cyber Security Corporate представља искључиво однос независног добављача, те се овде ништа неће тумачити као стварање партнерства, заједничког улагања, франшизе, запошљавања или било ког другог агенцијског односа између споразумних страна. Ако било коју одредбу Споразума надлежни суд прогласи неважећом, таква одредба ће бити неефективна само у мери тог неважења, док ће остатак те одредбе и све преостале одредбе овог Споразума и даље у пуној мери остати на снази. Материјали се испоручују са „ОГРАНИЧЕНИМ ПРАВИМА“.